Μονώσεις Ταρατσών - Γκούμας Χριστόφορος στις Αχαρνές

Μονώσεις Ταρατσών

Γκούμας Χριστόφορος στις Αχαρνές

Θερμομονώσεις

Αναλαμβάνουμε θερμομονώσεις παντός τύπου για οικιακούς ή επαγγελματικούς χώρους.

Η τεχνογνωσία και η πολυετής πείρα μας στη θερμομόνωση και τη στεγανοποίηση ταράτσας εγγυάται άριστα αποτελέσματα και λύσεις που ταιριάζουν στην περίπτωσή σας.

Θερμογραφία

Σας ενημερώνουμε για την απόδοση της μόνωσης του σπιτιού σας άμεσα & οικονομικα.

Η θερμογραφία αποτελεί μία μέθοδο με πολύ συγκεκριμένα βήματα που διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα, ένα από τα οποία είναι πως είναι μη καταστροφική.

Στεγανοποιήσεις

Παρέχουμε υπηρεσίες στεγανοποιήσεων, διαθέτοντας την κατάλληλη τεχνογνωσία.

  • Σύστημα επιφανειακής στεγάνωσης δώματος με αντιηλιακές μεμβράνες PVC
  • Σύστημα επιφανειακής στεγάνωσης δώματος με χυτή πολυουρεθανική μεμβράνη
  • Σύστημα επιφανειακής στεγάνωσης δώματος με ασφαλτική μεμβράνη

Ελαφροσκυρόδερμα

Διαθέτουμε υψηλής αντοχής προϊόντα μονώσεων και σταγανοποιήσεων.

Ως ελαφροσκυροδέματα χαρακτηρίζονται γενικά τα τσιμεντοκονιάματα ή σκυροδέματα με πυκνότητα αλλά και αντοχή σαφώς μικρότερη από την πυκνότητα των κανονικών σκυροδεμάτων(2150-2500 kg/m3 ). H αντοχή αυξάνει ανάλογα με την πυκνότητα.

Μόνωση Ταράτσας

Μόνωση ονομάζεται η απομόνωση ενός χώρου από υγρά, θερμότητα ή ψύχος, από τον ήχο και, σε ειδικές περιπτώσεις…

Κτιριακή Μόνωση

Ο όρος κτιριακή μόνωση αναφέρεται ευρέως σε κάθε αντικείμενο και υλικό το οποίο χρησιμοποιείται μέσα στο κτίριο…

Τύποι Κτιριακής Μόνωσης

Η μόνωση στα κτίρια διακρίνεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες.

Θερμομόνωση

Ως Θερμομόνωση ορίζεται ως η μείωση των αποτελεσμάτων ποικίλων διαδικασιών μεταφοράς θερμότητας μεταξύ…

Εξωτερική Θερμομόνωση

Ως εξωτερική θερμομόνωση ορίζεται ένα σύστημα στο οποίο η µόνωση δεν διακόπτεται στα σημεία ένωσης των…

Στεγανοποίηση

Στεγανοποίηση ή υγρομόνωση ορίζεται ως η διαδικασία κατά την οποία ένα σώμα γίνεται αδιαπέρατο από το νερό με την εφαρμογή …

Μονώσεις Ταρατσών © 2017 All Rights Reserved.