Μονώσεις Ταρατσών - Γκούμας Χριστόφορος στις Αχαρνές

Τύποι Κτιριακής Μόνωσης

Η μόνωση στα κτίρια διακρίνεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες.

  • Τη θερμομόνωση
  • Τη στεγανοποίηση ή υγρομόνωση
  • Την ηχομόνωση
Μονώσεις Ταρατσών © 2017 All Rights Reserved.