Μονώσεις Ταρατσών - Γκούμας Χριστόφορος στις Αχαρνές

Στεγανοποιήσεις

Στεγανοποιήσεις Ταρατσών

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

 1. Σύστημα επιφανειακής στεγάνωσης δώματος με αντιηλιακές μεμβράνες PVC
  Βήματα – Προετοιμασία
  Διάστρωση γεωυφάσματος
  Εφαρμογή στεγανωτικής αντιηλιακής μεμβράνης PVC με θερμοκόληση και αγκύρωση
 2. Σύστημα επιφανειακής στεγάνωσης δώματος με χυτή πολυουρεθανική μεμβράνη
  Βήματα – Προετοιμασία
  Εφαρμογή στρώσης ασταρώματος ως γέφυρα συνάφειας μεταξύ υποστρώματος και στεγανωτικής στρώσης
  Εφαρμογή χυτής πολυουρεθανικής μεμβράνης
  Προστασία έναντι της UV ηλιακής ακτινοβολίας της κυρίως στεγανωτικής στρώσης με κατάλληλα επιλεγμένο υλικό
 3. Σύστημα επιφανειακής στεγάνωσης δώματος με ασφαλτική μεμβράνη
  Βήματα – Προετοιμασία
  Αστάρωμα με ελαστομερές γαλάκτωμα διαλύτου
  Εφαρμογή στεγανωτικής ασφαλτικής μεβράνης με φλόγιστρο και επικάλυψη ορυκτής λευκής ψηφίδας αντοχής στο ψύχος στους -20 oC
  Εξασφάλιση των αδύνατων σημείων της στεγάνωσης επικουρικά με ασφαλτική μαστίχη
  Σε αυτή την εφαρμογή είναι απαραίτητη η αποκατάσταση των κλίσεων του δώματος με κονίαμα.
Μονώσεις Ταρατσών © 2017 All Rights Reserved.Web Design