Μονώσεις Ταρατσών - Γκούμας Χριστόφορος στις Αχαρνές

Θερμογραφία

Η θερμογραφία αποτελεί μία μέθοδο με πολύ συγκεκριμένα βήματα που διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα, ένα από τα οποία είναι πως είναι μη καταστροφική.

Αρχικά, αυτό που χρειαζόμαστε για να ξεκινήσει η διαδικασία είναι η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού χώρου (φυσική ή εξαναγκασμένη), τουλάχιστον 10°C και όσο γίνεται πιο σταθερές συνθήκες μεταφοράς ροής θερμότητας.

Αφού είναι εξασφαλισμένες οι συνθήκες αυτές ή τις έχουμε δημιουργήσει, έχουμε την δυνατότητα να υπολογίσουμε την απόδοση της μόνωσης ενός δώματος ή τοίχου, υπολογίζοντας τη ροή θερμότητας μεταξύ του εσωτερικού ενός δωματίου και της εσωτερικής επιφάνειας του δώματος ή του τοίχου.

Σε σταθερές συνθήκες μεταφοράς θερμότητας, η θερμότητα που ρέει προς τον τοίχο, ρέει και διαμέσου του τοίχου.

Ουσιαστικά, αυτό που κάνει η θερμογραφία είναι να λαμβάνει την ακτινοβολία που εκπέμπουν στο υπέρυθρο φάσμα όλα τα σώματα (μέσω μιας θερμοκάμερας) και να τη μετατρέπει σε μια εικόνα με ψεύτικα χρώματα, έτσι ώστε να είναι αντιληπτή στο ανθρώπινο μάτι.

Η περαιτέρω ανάλυση των θερμικών εικόνων με ειδικά προγράμματα στον Η/Υ, μας επιτρέπει να έχουμε ακριβείς μετρήσεις θερμοκρασίας στα σημεία που μας ενδιαφέρουν, με αποτέλεσμα να εντοπίζουμε προβλήματα που ήταν κρυμμένα ή να κάνουμε ενεργειακή αποτίμηση.

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ Η ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ

 • Εντοπισμός υγρασίας
 • Εισροή υδάτων σε δώμα
 • Εισροή υδάτων σε τοιχοποιία
 • Εντοπισμός διαρροών στο υδραυλικό σύστημα του κτιρίου
 • Εντοπισμός και έλεγχος εγκιβωτισμένων σωληνώσεων
 • Έλεγχος ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Έλεγχος μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Έλεγχος πληρότητας της μόνωσης
 • Έλεγχος απόδοσης της μόνωσης
 • Έλεγχος κυκλοφορίας αέρα
 • Έλεγχος διαρροών αέρα
 • Αποτύπωση ενεργειακών απωλειών σε θερμικές εικόνες
 • Εκτίμηση εξοικονόμησης ενέργειας μετά από επισκευή φθορών που εντοπίστηκαν ή μετά από θερμομόνωση ή θερμοπρόσοψης
Μονώσεις Ταρατσών © 2017 All Rights Reserved.Web Design