Μονώσεις Ταρατσών - Γκούμας Χριστόφορος στις Αχαρνές

Θερμομονώσεις

Θερμομόνωση - Στεγανοποίηση Ταράτσας

Η τεχνογνωσία και η πολυετής πείρα μας στη θερμομόνωση και τη στεγανοποίηση ταράτσας εγγυάται άριστα αποτελέσματα και λύσεις που ταιριάζουν στην περίπτωσή σας.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία Μονωτική Κάλυψη Αττικής αναλαμβάνει θερμομονώσεις κάθε είδους με συνέπεια και επαγγελματισμό σε τιμές προνομιακές.

Η θερμομόνωση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την οικία μας, γιατί εξασφαλίζει ότι ένα μεγάλο ποσοστό της θερμότητας ή της ψύξης που παράγεται εντός του κτιρίου δε θα διαχέεται εκτός αυτού.

Όπου απαιτείται θερμομόνωση ή στεγανοποίηση ταράτσας, η διαδικασία που ακολουθείται από εμάς είναι η εξής:

  • Καθαρισμός όλης της επιφάνειας
  • Επάλειψη με ασφαλτικό γαλάκτωμα για να μην δημιουργούνται υδρατμοί μέσα στον μονωμένο χώρο
  • Τοποθέτηση θερμομονωτικού υλικού σε πλάκες για θερμομόνωση
  • Διάστρωση αφρόμπετου για ενίσχυση της θερμομόνωσης και τη δημιουργία ρύσεων
  • Επάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτικό βερνίκι
  • Επικόλληση ασφαλτόπανου με τη βοήθεια φλογοβόλου για στεγανοποίηση
  • Πλήρωση των αρμών διαστολής με ειδικό στόκο, μαστίχη

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Απαιτείται όμως και μία προετοιμασία της επιφάνειας, η οποία προϋποθέτει την απομάκρυνση κάθε ξένου σώματος από την επιφάνεια (αδρανή, σκόνες κ.ά.), κάτι που επιτυγχάνεται με πολύ καλό σκούπισμα.

Έπειτα χρησιμοποιούνται μηχανικά μέσα με στόχο την εξυγίανση και ενίσχυση της πρόσφυσης των υλικών στο δώμα.

Η απομάκρυνση των προϊόντων γίνεται με υδροβολή.

Τέλος, αφού στεγνώσει το νερό της υδροβολής, θα πραγματοποιηθούν τοπικές επισκευές σε σημεία όπου μπορεί να έχει φύγει η επικάλυψη του οπλισμού και έχει γίνει εμφανής.

Μονώσεις Ταρατσών © 2017 All Rights Reserved.Web Design